• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

 

“Bannere” for samfunnsfaget

Nasjonal Digital Læringsarena (ndla.no) er en stor samling læringsressurser for videregående skole. Her har vi blant annet levert “bannere” til hvert av de fem hovedkapitlene i samfunnsfaget. Disse er “teasere” som gir elevene et inntrykk av hva faget handler om, samtidig som det viser at dette er noe som angår dem.

Vi har brukt tegneseriens uttrykksform i små “stop motion”-filmer.

Se filmene:

Individ og samfunn

Arbeids- og næringsliv

Politikk og demokrati

Kultur

Internasjonale forhold