• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Barn og krig – nettressurs

Barn og krig er et prosjekt  laget i samarbeid med Museum Vest/Nordsjøfartmuseet.
Med støtte fra tidligere ABM-utvikling har Mediesenteret  produsert  et nettbasert opplegg primært beregnet på elever i grunnskolen, der elevene skal få innsyn i hvordan barn blir involvert i krig og konflikter både i fortid og samtid.

Gjennom digitale fortellinger fra voksne som opplevde Telavågtragedien som barn, får brukerne et inntrykk av hvordan barna opplevde dette, og inntrykkene menneskene sitter tilbake med i dag. I flere intervju med ungdom som har flyktet fra krigshandlinger i Somalia og Afghanistan kommer det fram hvordan de unge opplever grusomhetene og hvordan de bearbeider sine inntrykk. Norsk ungdom vil lettere forstå bakgrunnen for sine medelever som kommer fra konfliktfuylte områder andre steder i verden.

Nettsidene inneholder et bildebibliotek og forslag til hvordan elevene selv kan lage egne fortellinger med tema “barn og krig”.

Gå til nettressursen