• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

E-læringsprosjekter ved Høgskolen i Bergen

Av: admin
19. februar 2014

Denne bloggen blir ikke lenger oppdatert. Vi anbefaler at du følger bloggen http://el8ring.blogspot.no/ der du finner informasjon om pågående og tidligere prosjekter, knyttet til ulike former for elæring ved HiB.

Personlig undervisningsnettverk

Av: Jon
15. april 2012

Jon Hoem holder et innlegg under årets NVU-konferanse med tema “Læring i skyene”, basert på erfaringer med undervisning i faget Webdokumentar hvor vi har satt sammen et knippe “nettsky”-tjenester på en måte som vi mener fungerer godt med tanke på undervisning. Studiet er utformet med støtte fra Norgesuniversitetet, og har blant annet som formål å […]

Glogster brukt til å presentere litteratur

Av: Jon
15. mars 2012

Glogster brukt for å presentere en roman. Dette er et eksempel laget for å illustrere mulighetene for studenter i engelsk. Les novellen /siste del av The Dubliners) av James Joyce og se en flott film av John Huston.

Building the Future – Open and Distance Learning

Av: Jon
29. februar 2012

Summary of seminar Building the Future, on open and distance learning and open learning resources, at HiOA on february 27. – 28. 2012. Web-based teaching and flexible learning is growing rapidly internationally. In 2010 almost one third of the students in the United States were studying online, and by 2015 one expect that more than […]

Forelesninger fungerer dårlig

Av: Jon
30. januar 2012

To vitenskapelige artikler publisert i Science 2.0 og Journal of Science Education and Technology viser at klassiske undervisningsformer kan handle mer om forutinntatte holdninger, enn reelt kunnskapsutbytte. – Bare gjennom å arbeide aktivt med stoffet over tid kan hjernen sørge for at stoffet fester seg, sier lege Jan Helge Halleraker. I en kronikk i Tidsskrift for norsk legeforening […]

Kreativ bruk av mønstergjenkjenning

Av: Jon
16. januar 2012

LevelHead er et spill laget av Julian Oliver, som Johannes ble oppmerkso på her om dagen. Teknologien viser noen muligheter som vi sikkert kommer til å sjekke ut, og som bør kunne bygges inn i fremtidens lærebøker og på den måten bygge bro mellom det digitale og det analoge.  

Publisering av video med YouTube

Av: Jon
16. januar 2012

Jon holdt denne presentasjonen under Norgesuniversitetets høstkonferanse 2011 den 19 og 20. september. Under konferansen ble det presentert erfaringer fra noen av prosjektene som har fått støtte, blant annet Webdokumentar. Jon snakket om vurderinger, uttesting og konkrete erfaringer med ulike løsninger for videopublisering. Etter noen (om)veier har vi endt opp med å velge YouTube som plattform. […]

Dronejournalistikk

Av: Jon
16. januar 2012

Kan en bruke droner i journalistisk sammenheng? Dronejournalistikk kan i så tilfelle defineres som bruken av ubemannede fly for å samle bilder, video og data for ulike nyhets og dokumentarformål. Amerikanse FAA er i ferd med å åpne luftrommet  for sivile ubemannede luftfartøy, og potensielle, sivile bruksområder for droner begynner å komme til syne. En sped begynnelse så […]

Posisjonsdata som multimodal affordans

Av: Jon
15. januar 2012

På konferansen “Multimodalitet, sjanger og design”, i Kristiansand, snakket Jon Hoem og Ture Schwebs om hvordan posisjonsdata kan betraktes som affordanser for kontekstsensitive medier. Affordans brukes om modaliteters muligheter og begrensninger med hensyn til å frambringe mening. Summen av affordanser, knyttet til et mediums ulike represetasjonsformer (modaliteter), utgjør mediets samlede potensial for meningsskaping. James Gibson, som […]