• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Digitale fortellinger om Hauge og Tveitt

Hardanger-kunstnarane Geirr Tveitt og Olav H. Hauge ville ha vore hundre år i 2008. Seks personar frå lokalmiljøet deira fortel om møte med kunst og kunstnarar i desse digitale forteljingane. Prosjektet er leia av Hordaland Fylkesbibliotek, med økonomisk støtte frå Hauge-Tveitt jubileet 08. Produksjon: Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen.

Sjå forteljingane:

Symfoni
“Eg skjek snø av ungtrei”
Historier frå Rossvold
Tingingsverket
Inspirasjon
Biografien