• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Informasjonskompetanse.no

Informasjonskompetanse.no er et nettsted for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring. Her finner dere eksempler på undervisningsopplegg som skal øve opp kunnskap om bruk av trykte og nettbaserte informasjonskilder i skolen.

Mediesenteret har gjort alt det tekniske, grafisk design, samt utviklet to nettoppdrag om opphavsrett og etisk bruk av bilder på nett. Videre har vi laget Hypertekstfortellingen »Hvor er Alexa?»  for ungdomstrinnet  (se omtale av dette delprosjektet).