• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Kinoreklame – Etter- og videreutdanning ved HiB

Kinoreklame produsert for høgskolens etter- og videreutdanningstilbud. Opptakene er gjort bilde for bilde i studio, og teknikken som er benyttet er stop-motion.