• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

 

Kommunikasjon og kultur

Kommunikasjon og kultur er et fag i videregående skole, og Mediesenteret har levert flere typer digitale læringsressurser til dette faget på ndla.no (Nasjonal digital læringsarena).

Eksempler:

Kommunikasjon mellom mennesker: Psykolog Helga Myrseth fra Universitet i Bergen forklarer i forelesningsform en rekke modeller som kan være nyttige når man vil analysere kommunikasjon mellom mennesker.
“Joharis vindu”
“Eriksons utviklingstrapp”
“Transaksjonsanalyse”

Skuespilleres kommunikasjon: Skuespiller Tom Larsen viser oss hvordan han går inn i ulike roller når han skal framstille ulike karakterer på film.
“Fra manus til ferdig rolle”