• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

 

Lære om demokrati

Hvor kan jeg delta i offentlig debatt? Hva er forskjellen på en debatt og en krangel? Hvem skal ivareta interessene til dem som ikke selv kan ta ordet?

I et undervisningsopplegg for elever i videregående skole tar vi for oss en rekke spørsmål knyttet til demokrati og ytringsfrihet. Disse læringsressursene er bestilt av Nasjona digital læringsarena (ndla.no), men er også publisert på nettstedet Min stemme (minstemme.no). Mediesenteret har ansvar for både innhold og produksjon.

Film: Offentlige debatter (intervju med ungdomspolitikere)
Fagartikkel: Jeg vil delta – hvor er debatten?
Fagartikkel: Ytringsfrihet under ansvar