• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Læringsressurs innenfor VK2 Medier og kommunikasjon

Medium er en læringsressurs innenfor VK2 Medier og kommunikasjon.

Målet med læringsressursen er å sette i gang tankeprosesser hos elevene og stimulere til refleksjon og aktivitet. Innholdet er produsert med utgangspunkt i mål i læreplanene for Medier og kommunikasjon og Norsk. Hvert emne i læringsressursen har fått form som selvstendige magasiner: etikk, kreativ skriving, reklame og påvirkning, makt, design, samt fakta og fiksjon.

De ulike magasinene inneholder en artikkel som omhandler magasinets tema. Elevene kan jobbe videre med tematikken gjennom magasinets oppgaver og oppdrag. Små triggere er utarbeidet for å hjelpe elevene med å komme i gang med oppdragene.

Mediesenteret står for design, programmering og tilrettelegging av innhold. Innholdet er produsert i samarbeid med faglærere fra Årstad videregående skole.

Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet.

 Besøk e-medium