• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Lean

Mediesenteret har deltatt i to produksjoner som presenterer Lean prinsipper i praksis. Lean anvendes for å redusere unødig ressursbruk i alle ledd i en virksomhet. Slik kan en oppnå en mer strømlinjeformet og prosessflyt for både produkter, tjenester og informasjon.

Den ene produksjonen har forankring i bilfirmaet Jæger Automobil og den andre viser tenkemåten anvendt på patologisk laboratorium ved Haugesund Sykehus. Begge produksjonene publiseres som DVD-er og i nettversjoner med styrt tilgang. Materialet inngår i eksterne kurs og i ordinær undervisning i en rekke fag som omhandler kvalitetsledelse, forbedringsarbeid og Lean ledelse ved HiB.