• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

NDLA – Medie- og informasjonskunnskap

Dette er et opplegg laget for NDLA (Nasjonal digital læringsarena) i programfag Medie- og informasjonskunnskap for videregående skole. Elevene skal øve seg som journalister ved å skrive om en fiktiv mordsak i en utvalgt avis både i papirutgave og på nettet. De får overvære politiets pressekonferanse, og får adgang til intervjuer med en rekke mennesker som har tilknytning til både offer og miljøet i bygda.

Elevene må ta standpunkt til både presse-etiske problemstillinger og vurdere hvordan man skal framstille en slik sak journalistisk på beste måte. De må finne passende overskrifter, lage sammendrag og skrive selve reportasjen med ulike vinklinger. Fra et bildearkiv kan man hente bildene som skal illustrere stoffet.

Gå til “Annesaken”