• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Nettbrett i undervisning

Mediesenteret fikk i 2011 strategiske midler for å prøve ut nettbrett i undervisning ved HiB. Målet var å gi både undervisere, studenter og Mediesenteret erfaring med det å tilrettelegge innhold og benytte nettbrett i formidlings- og undervisningssituasjoner.

Det ble utviklet to undervisningsopplegg. Sammen med seksjon for idrett utviklet vi et undervisningsopplegg for opplæring av studenter i faget “Orientering”. Og sammen med førskoleutdanningen utviklet vi et opplegg som kombinere bruk av nettbrett og en naturløype på Totland.

Begge prosjekt vil bli presentert under Utdanningskonferansen.no.