• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Norskverkstedet

Norskverkstedet er et kombinert norsk-/medieverksted utviklet av Mediesenteret.

Med utgangspunkt i læreplanen for 5.-7. klassetrinn vektlegger det elevenes aktive deltaking og bruk av deres egne erfaringer i tekstproduksjon.

Besøk Norskverkstedet