• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Personlig undervisningsnettverk

Av: Jon
15. april 2012

Jon Hoem holder et innlegg under årets NVU-konferanse med tema “Læring i skyene”, basert på erfaringer med undervisning i faget Webdokumentar hvor vi har satt sammen et knippe “nettsky”-tjenester på en måte som vi mener fungerer godt med tanke på undervisning.

Studiet er utformet med støtte fra Norgesuniversitetet, og har blant annet som formål å produsere forsøke nye, nettbaserte undervisnings- og læringsformer. Norgesuniversitetet er en viktig støttespiller i utviklingen av feltet nettbasert utdanning. Med støtte herfra blir det mulig å bruke tid på å gjøre et mer omfattende utviklingsarbeid enn hva som ville latt seg gjøre dersom vi skulle finansiert det hele med egne midler.

Innlegget har tittelen “Personlig undervisningsnettverk” og handler om mange av de samme nettbaserte løsningene som kjennetegner et personlig læringsnettverk. Utgangspunkt er imidlertid hvilke verktøy som best støtter undervisning. Google apps, herunder Google Nettsteder, YouTube og Google dokumenter er en del av bildet.

Mer utfyllende om innlegget.

Legg inn en kommentar