• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Telavågtragedien – en applikasjon for mobile enheter

Mediesenteret har i samarbeid med Museum Vest/Nordsjøfartmuseet utviklet en applikasjon for mobile enheter og støtter både Android og iOS (iPhone/iPad).

Har du smarttelefon eller nettbrett med GPS, kan du være med på en virtuell vandring i Telavåg. Et kart viser ulike steder i bygden hvor de dramatiske hendelsene skjedde  i 1942. På hvert sted kommer det automatisk opp informasjon om plassen du er på. Du kan velge mellom filmer, bilder og  fortellinger om det som skjedde.

For å laste ned til Android:
Åpne “play Butikk” på telefonen og søk etter “Virtuell Vandring Telavåg”.
Ved første oppstart vil du få tilbud om å laste ned mediefiler. Pass på at du er tilkoblet et trådløst nettverk (WIFI) når du gjør dette.

Omtale Google Play

For å laste ned til iPhone:
Åpne “App Store” på telefonen og søk etter “Virtuell Vandring Telavåg”.
Applikasjonen inneholder mediefiler som tar mye plass, så du bør være tilkoblet et trådløst nettverk når du laster den den.

Omtale App Store