• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Undervisningsfilm for videregående skole

For Nasjonal Digital Læringsarena (ndla.no) har vi laget en rekke filmer til bruk i undervisning i ulike fag.

Ekesmpler fra faget samfunnsfag:

Eksempel fra faget medie- og informasjonskunnskap:

Eksempel fra faget kroppsøving:

Eksempel fra faget restaurant- og matfag: