• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Universell utforming – nasjonalt opplæringsprogram

Mediesenteret har i samarbeid med Avdeling for ingeniørutdanning produsert et opplæringsprogram innenfor Universell utforming.

Universell utforming handler om å oppnå et inkluderende samfunn der alle kan delta på så like vilkår som mulig. Ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan er et nasjonalt opplæringsprogram som er utviklet på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat. Mediesenteret har sammen med førsteamanuensis Carolyn Ahmer stått for utvikling av innhold.

Kompetanseprogrammet kan fritt benyttes i ikke-kommersiell virksomhet av alle som ønsker å lære mer om universell utforming.

Til opplæringsprogrammet